Työni SAK:ssa 2003 -2017

Työskentelin SAK:ssa elinkeinopoliittisena asiantuntijana Työllisyyden ja kestävän kasvun osastolla. Vastasin aluepolitiikasta, rakennerahastoasioista (ESR, EAKR)ja maaseutupolitiikasta. Edustin SAK:ta myös Osaamiskeskustyöryhmässä ja ihmiskauppaa käsittelevässä työ- ja elinkeinoministeriön työryhmässä. Työtehtäviini kuului myös jäsenyys yrittäjien tutkintotoimikunnassa.

Olin Suomen palkansaajajärjestöjen (SAK,STTK,Akava) edustaja Euroopan sosiaalirahastokomiteassa( ESR). Suomella on siellä kolme paikkaa. Yksi on työ- ja elinkeinoministeriöllä, toinen työnantajien Elinkeinoelämän keskusliitolla (EK) ja sitten tämä kolmas paikka, jossa edustin palkansaajia kymmenen vuoden ajan.

Jo keväällä 2017 alettiin muodostaa Suomen kantoja vuoden 2020 jälkeiseen rakennerahastopolitiikkaan. Kesällä 2020 neuvoteltiin  Suomen ja muiden EU-maiden tulevien vuosien rahoitusosuus. Kotimaassa työmarkkinajärjestöt osallistuvat työryhmiin yhdessä maakuntaliittojen ja ELY-keskusten edustajien kanssa. Kotimaan asioista työllistävin ja kiinnostavin on ollut valmistelussa oleva maakunta- ja soteuudistus. Sitä seurasin aktiivisesti ja valmistelin SAK:n lausuntoja hallituksen esityksiin.

Aikaisemmin olen ollut perustamassa lahjontaa ja korruptiota vastustavaa Transparency-Suomea ja Eettistä Foorumia. Transparency Suomi on nostanut julkiseen keskusteluun muun muassa vaalirahoitusasioita. Harmaan talouden torjunta on  järjestön agendalla keskeisesti.

Toimintani Petmo-projektin johdossa 2004 -2007

Vastasin SAK:n hallinnoiman ESR-rahoitteisen Perehdyttämällä monimuotoiseen työyhteisöön, Petmo-projektin toteutuksesta ja johtamisesta. Petmo oli sekä koulutus- että työelämän kehittämishanke, joka laajojen työelämäyhteyksiensä ja kansainvälisen ulottuvuutensa vuoksi luotasi työelämän kehittymissuuntia tulevaisuuteen. Hankkeen aikana kehitettiin monimuotoisuusperehdyttäjän koulutusohjelma. Tavoitteena oli perehdyttää sekä maahanmuuttajat suomalaiseen työelämään että työyhteisöt uusiin tulijoihin.

Hanke alkoi 1.11.2004 ja päättyi 30.11.2007. Projektia toteutettiin 17 yrityksessä ja työyhteisössä pääkaupunkiseudulla. Ne edustivat teollisuutta, kuljetusalaa sekä yksityisiä ja julkisia palveluja. Mukana olivat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit. Kehittämiskumppaneina oli kymmenen ammattiliittoa, joista kahdeksan SAK:laisia ja kaksi STTK:laisia. Lisäksi mukana  oli  työnantajien EK , TSL, JTO ja Kiljavan opisto. Teimme yhteistyötä myösi muiden kouluttajien kanssa.

Kansainvälinen kumppanuus Deal (diversity, equality and access to learning) rakentui Suomen, Ranskan, Englannin ja Itävallan vastaavien hankkeiden välille.

Petmo julkaisi Erilaisuus sallittu -käsikirjan perehdyttämisestä työyhteisöjen käyttöön sekä tuotti itseopiskeltavan verkko-opintoaineiston työelämätietoa maahanmuuttajille selkokiellellä. Aineistossa on muun muassa työelämän sanasto.

Lisätietoa Petmosta löytyy osoitteesta http://www.tyoelamanverkko-opisto.fi/petmo/”>www.tyoelamanverkko-opisto.fi/petmo

Työhistoriani Tevassa 1978-2003

Elokuussa 1999 minut valittiin Tevan puheenjohtajaksi Hoidin tehtävää SAK:hon siirtymiseeni saakka, maaliskuun loppuun 2003.

Teva oli minun puheenjohtaja-aikanani 15 000 jäsenen SAK:lainen ammattiliitto. Vastasin liiton työehtosopimusneuvotteluista kolmella neuvottelukierroksella. Toimin liiton ja työttömyyskassan hallitusten puheenjohtajana sekä liiton omistamien kiinteistöyhtiöiden hallitusten puheenjohtajana. Työntekijöitä Tevan toimistossa ja työttömyyskassassa oli 30 henkeä. Puheenjohtajan tehtäviin kuuluivat myös henkilöstöpäällikön työt kehityskeskusteluineen ja palkkausjärjestelmän uudistamisineen.

Edustin Tekstiili- ja vaatetustyöväen liittoa monenlaisissa työryhmissä. Vastasin liiton kansainvälisistä suhteista ja edustin Suomea kansainvälisen, eurooppalaisen ja pohjoismaisen vastaavan liiton hallituksessa. Olin SAK:n hallituksen jäsenen. Johdin Tekstiili- ja vaatetustyöväen liiton puolelta yhdistysmisneuvotteluja Kemian liiton kanssa.

Eettiset kysymykset ovat kiinnostaneet minua kauan: missä oloissa tehdään tuotteita, joita Suomessa myydään halvalla. Onko käytetty lapsi- tai orjatyövoimaa, miten puutteellisissa oloissa tuotteet on valmistettu, ovatko tekijät menettäneet terveytensä. Mitä työntekijöille maksetaan, onko heillä järjestäytymisvapaus? Tevassa työskennellessäni pääsin omin silmin näkemään, miten ay-liikkeen toiminta on tarpeellista eikä suinkaan kaikkialla itsestään selvää.

Työskentelin Tekstiili- ja vaatestyöväen liitossa erilaisissa tehtävissä lähes 25 vuoden ajan. Aloitin vuonna 1978 Teva-lehden toimittajan äitiysloman sijaisena. Vuonna 1979 sain vakituisen paikan liiton tiedotussihteerinä. Sitä työtä tein kymmenen vuotta, kunnes siirryin koulutus- ja järjestösihteerin tehtäviin. Toimin muun muassa opetushallituksen alaisessa tekstiili- ja vaatetusalan koulutustoimikunnassa, viimeiset vuodet sen puheenjohtajana.

 

Muu työkokemus

Vuosina 1996 – 1997 toimitin oman työni ohella TV-Tampereeseen SAK:n nimissä 36 puolen tunnin mittaista jaksoa työelämäohjelmia sarjaan Työn Syke. Tein käsikirjoitukset, haastattelut ja osallistuin ohjelmien editointiin.

Opiskeluaikaisina kesinä 1973 – 79 työskentelin kesätoimittajana Kansan Lehdessä, Keskisuomalaisessa, Itä-Hämeessä, Etelä-Suomen Sanomissa ja Joutsan Seudussa. Kouluaikaan olin kaikki kesälomat töissä jo 14-vuotiaasta. Toimin puhelunvälittäjänä Joutsan, Savenahon ja Leivonmäen keskuksissa ja Joutsan postissa asiakaspalvelijana.

Opinnot

Yhteiskuntatieteiden maisteri Tampereen yliopisto,1981: laudaturopinnot valtio-opista, cum laude opinnot tiedotusopista journalistiikan linjalta ja kunnallispolitiikasta. Approbatureita  julkishallinnosta, kotimaisesta kirjallisuudesta ja tilastotieteestä, aikuiskasvatuksesta ja historiasta.

Puheopin tutkinto, Tampereen yliopisto 1976

Ylioppilas, Joutsan yhteiskoulu 1973, yleisarvosanalla laudatur

Muu koulutukseni

       Hyväksytty hallituksen jäsen, HHJ-koulutus, Tampereen kauppakamari 2020

Aluekehittäjän koulutusohjelma, Tampereen kesäyliopisto 2007

Ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot, TAMK 2004-2006,

Mentorointikoulutus, mentorina Tampereen yliopiston henkilöstökoulutusyksikössä, 2004 – 2005.

Mentorina SAK:n kehittämiskeskuksen ensimmäisessä mentorointiohjelmassa.

English for European Trade Unionists, Northumbria University, Newcastle, 2004 (ETUCO)

Strategic management for European trade unions, Italia, 2000 (ETUCO)

European training seminar for young trade union officers 1992-1993 European trade union college ETUCO,

Opintomatkat Japaniin maaliskuussa 2000 (Japan Institute of Labour, Jil) ja toukokuussa 2004 (koulutukseen tutustumista)

Opintomatka Uuteen Seelantiin, aikuiskoulutukseen tutustumassa, marraskuussa 2008

Maanpuolustuskurssi 162 talvella 2002

Kielitaitoni

ruotsi ja englanti, hyvät taidot, norja, tanska ja saksa, jonkinlainen pärjääminen, espanjaa ja ranskaa alkeiden verran

Julkaisut

Elämän lanka (toim.) tevalaisten kirjoituksia ja runoja

Säkeistä yhteen (Takalo-Näreikkö), Tevan historian I osa, kuva-aineiston keruu

Artikkeli Työelämä ja osaamisen kehittyminen, oph:n Opinto-ohjaajan käsikirjassa 2011:3