Haaste yrityksille: Työllistäkää nuoria

Pienen kunnan väkiluvun verran tamperelaisnuoria ei tänäkään aamuna tiedä, mitä päivän aikana tekisi. Tulevaisuuden suunnitelmat ovat haussa ja epävarmalla pohjalla. Työttömänä ja ilman opiskelupaikkaa on 3000 tamperelaista alle 25-vuotiasta nuorta. Ammatillisessa koulutuksessa keskeyttäminen on  liian yleistä.

Meidän pitäisi muistaa, että työelämään vuosittain tulevia nuoria on noin 10 000 vähemmän kuin työelämästä eläkkeelle siirtyviä. Nuoriso on niukkeneva voimavara, jota ei pidä päästää syrjäytymään.

Nuorten oman vastuun lisäksi Tampereen päättäjät ja yrittäjät voivat omilla valinnoillaan vaikuttaa mihin suuntaan tästä edetään. Ketään nuorta ei ole syytä unohtaa.

Yksi Suomen tunnetuista hankkeista ulkomaillakin on sosialidemokraattien ideoima nuorten yhteiskuntatakuu. Työpajoissa ja erilaisissa hankkeissa koetetaan auttaa nuoria eteenpäin, mutta polun ei pitäisi päättyä työpajajakson päättymiseen. Miettikää yritykset tulevaisuuttanne ja työllistäkää nuoria nyt. Jo heti tänä kesänä!

Nuorten syrjäytymispolun katkaisussa on toimittava jo peruskoulutuksen aikana.Yhteiskunnallisten aineiden opetusta tarvitaan enemmän, jotta nuoret saisivat enemmän konkreettisia eväitä työelämään ja arjenhallintaan.

Syrjäytymisen ehkäisyyn ei ole vain yhtä keinoa. Olennaista on vahvistaa nuorten motivaatiota ja itsetuntoa sekä tulevaisuuden kuvan luomista. Myös sen pitää muuttua, miten nuoret kohdataan koulussa. Koulujen ohjaus- ja terveyspalvelujen resurssipula pitää nostaa tarkasteluun. Koulun pitää olla moniammatillinen yhteisö, jossa on valmiuksia kohdata nuorten elämän erilaisia tilanteita.

Kodin ja vanhempien vastuuta ei voi sivuuttaa. Kun nuorten syrjäytymiskehityksen katkaisua Tampereella mietitään, on pohdittava myös sitä, miten kodin ja koulun yhteistyötä voidaan sujuvoittaa juuri aikuisuuden kynnyksellä olevien nuorten tukemisessa oman elämän alkuun. Tämän seikan merkitystä ei keskusteluissa juuri ole käsitelty.

Haluan haastaa kaikki tamperelaiset yritykset talkoisiin: ottakaa nuoria  oikeisiin töihin, harjoittelijoiksi tai oppisopimusoppilaiksi. Varmistakaa yrityksenne tulevaisuus kiinnittämällä nuoret työelämään.

Nuorille haluan viestittää, että yhteisvalinnassa ”väärän” valinnan tehneen koko tulevaisuus ei  todellakaan ole yhdestä valinnasta kiinni. Koulutus kannattaa joka tapauksessa, se luo valmiuksia selviytyä eteenpäin ja valmiuksia vaihtaa työtehtäviä ja näkökulmaa monta kertaa työuran aikana. Koulutus- ja urapolut eivät ole enää aikoihin olleet suoria.  Nyt voit aloittaa tästä, mutta muutaman vuoden päästä voit olla tekemässä jotain aivan muuta eikä sitä pidä pelätä.

Jätä vastaus