Olen yhteiskunnasta, ympäristöstä ja kulttuurista kiinnostunut, työurani ammattiyhdistysliikkeen asiantuntijatehtävissä tehnyt ihminen.

Nykyisin hoidan muutamaa luottamustehtävää ja avaan uusia ovia harrastuksiin, joihin ei työaikana ollut mahdollisuuksia.

Olen  Tampereen Vuokratalaosäätiön VTS:n hallituksen jäsen. Aiempaa hallituskokemusta minulla on Särkänniemen, Tampereen Sähkölaitoksen, Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen aikuiskoulutuskeskuksen TAKK:n hallituksesta. Tampereen kaupungin tarkastuslautakunnassa toimin kolme valtuustokauden ajan aina elokuulle 2021.

Olen johtanut Tekstiili- ja vaatetustyöväen liittoa, neuvotellut valtakunnallisia työehtosopimuksia ja hoitanut kansainvälisiä ja kansallisia luottamustehtäviä. Tevan puheenjohtaja-aikana olin myös SAK:n hallituksen jäsen.  SAK:ssa  työskentelin vuodesta 2003 vuoteen 2017, viimeisimpänä nimikkeenäni elinkeinopoliittinen asiantuntija. Se merkitsi osallistumista kokouksiin, joissa käsiteltiin koko Suomen aluepolitiikkaa, työllisyys- ja osaamisasioita. Maakunta- ja soteuudistuksen seuraaminen ja maaseutupolitiikka kuuluivat tehtäviini. Maahanmuuttajakysymykset ovat tuttuja aiemmilta vuosilta. Olen myös työskennellyt suomalaisten palkansaajajärjestöjen FinUnionin toimistossa Brysselissä. Olin SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteinen edustaja Euroopan Sosiaalirahastokomiteassa, ESR:ssä.

  •