Olisiko Tampereen seutukin metropoli ?

 

Uudet valtuustot joutuvat pian  ratkaisemaan,  millaisella kuntarakenteella  palveluja   tuotetaan. Säilytetäänkö kaikki nykyiset kunnat vai jatketaanko yhdistymisiä.

Kuntarakenneuudistus on yksi Kataisen johtaman hallituksen kärkihankkeista. Viime talvena käydyn laajan kuntien kuulemiskierroksen jälkeen  kuntauudistuksen kriteerit hyväksyttiin hallituksessa kesällä.

Uusien kriteerien olisi määrä olla kunnissa lausunnolla tänä syksynä, jotta uusi rakennelaki tulisi voimaan toukokuun alussa ensi vuonna. Yhdistymisavustusten saamiseksi hallitus on linjannut, että päätökset kunnissa on tehtävä 1.4.2014 mennessä.

Hallituksen linjaamien kuntarakennekriteerien mukaan kunnan työpaikkaomavaraisuuden pitää olla vähintään 80  prosenttia.  Tampereella se on 125 prosenttia, läheisissä naapurikunnissa vaihteluväli on 43 -70.

Naapurit siis käyvät Tampereella töissä. Suurilla kaupunkiseuduilla yksi yhdistymiskriteeri on, että  yli 35 % kunnan työssä käyvästä väestöstä käy töissä keskuskaupungissa. Tampereen seudulla se ylittyy kaikissa naapureissa. Kangasalalaisista  työssä käyvistä 65 prosenttia, lempääläläisistä 70, pirkkalalaisista 65, nokialaisista 78, ylöjärveläisistä 67 ja vesilahtelaisista 43 prosenttia käy Tampereella töissä.

Kiistatta Tampereen seutu on  yksi iso työssäkäynti- ja asiointialue, jossa olisi järkevää suunnitella maankäyttöä, asumista ja liikennettä yhtenä kokonaisuutena.Koulutus- ja terveydenhoitopalvelut järjestyisivät järkevimmin yli kuntarajojen. Kulttuuripalvelut toimivat jo nyt laajalla väestöpohjalla.

Ei ole jäänyt epäselväksi, mitä Tampereen naapureissa hallituksen ehdotuksesta ajatellaan. Pitäisikö Tampereen seutukuntaa alkaakin tarkastella kuten pääkaupunkiseutua, metropolialueena? Tämä vaihtoehto kannattaisi ottaa selvittelyyn.

Elinvoimainen kunta tarvitsee riittävästi väestöä, työpaikkoja ja verotuloja, jotta sillä on taloudelliset edellytykset järjestää asukkailleen peruspalvelut. Väestö ikääntyy myös tällä seudulla ja pian ollaan uudessa tilanteessa. Siihen pitää varautua.

Samalla on mietittävä rohkeasti, miten kuntalaisille turvataan mahdollisuus vaikuttaa asuinalueensa asioihin. Tämä on oleellisin kuntarakenteisiin vaikuttava kysymys.  Julkisen talouden vakaus ja kestävyys  ei taida olla ihmisten mielessä päällimmäisenä huolena.

Jätä vastaus