Ratikka liikkeelle

Alkaa olla hämäläisen hitauden huippu, että käymme jo kolmansiin peräkkäisiin kunnallisvaaleihin, joiden alla jahkailemme, rakennetaanko Tampereella katuraitiotie vai ei. Jahkailu ja odottaminen saa  nyt  loppua, sillä tälle nauravat kohta turkulaisetkin. He ovat nimittäin päässeet muutamassa kuukaudessa suunnittelussaan pidemmälle  kuin tamperelaiset vuosikausien jahnaamisella.

Miksi vertaan tässä Tamperetta ja Turkua ?

Liikenne- ja viestintäministeriössä viime talvena valmistuneessa liikennepoliittisessa selonteossa todetaan, että valtio avustaa suurimpien kaupunkiseutujen raideliikenneinvestointien suunnittelussa ja rakentamisessa 30 %:lla edellyttäen, että seudut sitoutuvat maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämiseen kokonaisvaltaisin ratkaisuin. Samaisessa selvityksessä todetaan, että Helsingin, Tampereen ja Turun kaupunkiseutujen joukkoliikennejärjestelmät suunnitellaan ja toteutetaan kokonaisuutena tukeutuen raideliikenteeseen.

Valtion 30 % osuus on siis otettava ratikkahankkeeseen ja lopetettava haihattelu turhasta rantaväylän tunnelista.

Pikaratikka ei ole pelkästään joukkoliikenneasia, vaan se vaikuttaa myönteisesti koko kaupunkirakenteeseen. Turkulaiset ovat muuten laskeneet, että yksi pikaratikka vie kaduilta pois 40 yksityisautoa ja kaksi bussia. Hiilidioksidipäästöt vähenevät. Kaupungin  viihtyisyys ja ilmanlaatu paranevat, kun valitsemme ympäristöystävällisen ratikan, jonka ensimmäisen reitin pitää kulkea Hämeenkatua ja Itsenäisyydenkatua  TAYSiin suuntaan.

Jätä vastaus