Erilaisuus sallittu

Kunnollinen työhön, työtovereihin ja työkulttuuriin perehdyttäminen on avain hyvän työsuhteen synnylle. Tämä koskee kaikkia uusia työntekijöitä, mutta erityisen tärkeää hyvä perehdyttäminen on maahanmuuttajatyöntekijälle, joka tulee eri kielialueelta ja eri kulttuurista.

Perehdyttämällä monimuotoiseen työyhteisöön, Petmo-hanke on kahden ja puolen vuoden ajan kehittänyt pääkaupunkiseudulla työyhteisöjen perehdyttämisjärjestelmiä. SAK:n hallinnoimassa ESR-hankkeessa on ollut mukana seitsemän SAK:laista ammattiliittoa ja TU ja Tehy STTK:sta. Lisäksi EK ja koulutusorganisaatioista JTO, Kiljavan opisto ja TSL ovat olleet aktiivisia toimijoita.

Hanketta on toteutettu 17 työyhteisössä Helsingin, Espoon ja Vantaan alueella.

Mukana on ollut julkisia ja yksityisiä palvelualan työpaikkoja, logistiikka-alaa ja teollisuutta.

– Hankkeen aikana koulutetut monimuotoisuusosaajat ovat työyhteisöissään oikeastaan muutosagentteja, jotka tuovat uusia tuulia ja uusia käytäntöjä. Heidän tehtävänsä on hyvin haasteellinen, sanoo Petmo-hankkeen koordinaattori-suunnittelija Auli Korhonen.

Perehdyttäminen kuuluu eri työyhteisöissä eri ihmisille. – Ei voi oikeastaan sanoa, että olisi kahta samanlaista työyhteisöä. Niitä yhdistää vain se että perehdyttämiseen tarvittaisiin enemmän aikaa ja tukea. Kunnollinen perehdyttäminen ja monimuotoisen työyhteisön rakentaminen ei onnistu ilman johdon sitoutumista ja tukea, korostaa Korhonen.

Petmo-hankkeessa perehdyttämistä on kehitetty siitä näkökulmasta, miten maahanmuuttajat pääsevät sisään työyhteisöön. -Yhtä tärkeää on perehdyttää koko työyhteisöä vastaanottamaan tulijat. On mietittävä työpaikkakohtaisesti, mikä menetelmä sopii parhaiten. Hyviä sosiaalistamispaikkoja ovat vaikkapa kahvitauot ja ammattiosaston kokoukset, mutta ne ovat epävirallisia sosiaalistajia. Kunnon perehdytys tarvitsee luonnollisesti vastuuhenkilön ja ohjelman.

Petmossa mukana olevissa työyhteisöissä on kehitetty käytössä olleita perehdytysjärjestelmiä ja mietitty uusia keinoja vuorovaikutuksen parantamiseksi ja asenteiden muuttamiseksi. Petmo-hanke julkisti päätösseminaarissaan työpaikkojen monimuotoisuusperehdyttäjille tarkoitetun käsikirjan Erilaisuus sallittu, jossa on selkokielinen osuus maahanmuuttajille työelämän pelisäännöistä. Kirjan on toimittanut Päivi Vartiainen-Ora Petmon koulutushankkeen pohjalta

Jätä vastaus