Tasa-arvoerä kohdennettava oikein

Vappupuhe Pietarsaaressa

– Työmarkkinoilla on voimassa kattava ja pitkäaikainen tuloratkaisu. Historiallisen pitkällä sopimuksella on tuettu työllisyyttä talouskehityksen vakauden ja ennustettavuuden kautta. Parhaillaan neuvotellaan sopimukseen liittyvästä tasa-arvoerästä. On syytä tähdätä vakavasti siihen, että tämä kesäkuussa tilipussissa näkyvä palkanlisä todella kohdennetaan sen alkuperäisen tarkoituksen mukaan, jolloin sillä oikaistaan alan suhteellista matalapalkkaisuutta ja siitä hyötyvät erityisesti naiset, joiden palkka ei ole sopusoinnussa työn vaativuuteen ja koulutukseen nähden, sanoi SAK:n suunnittelija Auli Korhonen Pietarsaaressa.

– Maan hallitus on kiitettävästi lähtenyt toteuttamaan niitä asioita, joita se hallitusohjelmaa kirjoitettaessa lupasi edistää. Työpaikkojen luomisen lisäksi näitä asioita ovat tasa-arvo edistämiseen ja työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen liittyvät asiat, samoin kuin arvonlisäveron alentaminen tietyiltä palvelualoilta.

– Ne ovat asioita, joilla parannetaan matalapalkkaisten alojen palkanmaksukykyä ja työllisyyttä – asioita, joita naisvaltaisten liittojen edustajat ovat kauan vaatineet. Uudistukset ovat toistaiseksi varovaisia eivätkä sinänsä vastanneet odotuksia, mutta niissä on hyvä alku tasata perhevapaista aiheutuvia kustannuksia molempien vanhempien työnantajien kesken.

Yt-laki ulotettava koskemaan myös pieniä yrityksiä

– Suomalaista työelämää ravistelleet irtisanomiset ovat totista arkipäivää myös täällä Pietarsaaressa. Yritysdemokratian alun kauniit eettiset periaatteet myötämääräämisestä on tyystin unohdettu. Yt-laista on tehty pelkkä irtisanomislaki. Sitä on pikaisesti uudistettava niin, että siitä muodostuu väline aidolle ja jatkuvalle yhteistoiminnalle yritysten johdon ja henkilöstön välillä, ja se on ulotettava koskemaan henkilömäärältään myös nykyistä pienempiä yrityksiä.

– Yhä vielä suomalaiset yritykset pääsevät liian helposti työntekijöistään eroon. Hyvin menestyvät, voittoa tekevät yritykset sanovat irti väkeä ja siirtävät tuotantoa maihin, joissa työntekijöiden oikeuksista ei tarvitse välittää. Monessa muussa Euroopan maassa työntekijöillä on pitemmät irtisanomisajat ja yrityksillä on velvollisuuksia sijoittaa ja uudelleenkouluttaa työttömäksi jääviä työntekijöitään.

– Yritysmaailman kansainvälistyessä, ei voi olla oikein, että Suomessa yritykset pääsevät halvimmalla ja helpoimmalla. Siksi ammattiyhdistysliike on ajanut muutosturvaa, jonka ansiosta työnantajalla on velvollisuus antaa palkallista vapaata työnhakua varten tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanottavalle työntekijälle. Vaikka muutosturva sellaisenaan ei autakaan massairtisanomisissa, on hyvä, että myös valtiovalta nyt sitoutuu lisäpanostuksiin. Tällaista olisi kaivattu jo aika päiviä sitten, jolloin maasta pois siirtyvä tekstiili- ja vaatetusteollisuus jätti jälkeensä tuhatmäärin työttömiä ja moni paikkakunta menetti ainoan teollisen työpaikkansa.

Jätä vastaus