Osaava pärjää: Työssäoleville koulutusta

Lapset ja nuoret saavat nykyisin Suomessa hyvän koulutuksen. Niin pitää ollakin.
Takavuosina tilanne oli toinen. Koulutusmahdollisuudet olivat rajalliset varsinkin syrjäseuduilla. Työelämä tarvitsi tekijöitä suoraan kansakoulun penkiltä.

Niinpä meillä on työelämässä noin puoli miljoonaa ihmistä vailla kansa- tai peruskoulun jälkeisiä opintoja. SAK:n aloitteesta parlamentaarinen aikuiskoulutustyöryhmä selvitti aikuisten osaamisen tarpeita vuosina 2001-2002.
Viime keväänä käynnistyi viisivuotinen aikuisten osaamisen kohottamisohjelma Noste. Ensimmäiset koulutukset ovat alkaneet tänä syksynä.

Nostetta voi hyvällä syyllä pitää merkittävimpänä satsauksena  suomalaiseen aikuiskoulutukseen. Koulutusmahdollisuutta tarjotaan pelkän perusasteen tutkinnon varassa oleville 30-54 -vuotiaille, joita meillä on työelämässä noin 330 000 henkeä.

Valtion budjetissa tälle vuodelle Noste-ohjelmaan on varattu 12 miljoonaa euroa.
Ensi vuoden budjettiesitys on 19,5 miljoonaa euroa. Ohjelman puitteissa on tarkoitus kouluttaa 10 000 työntekijää vuosittain. Ohjelma kestää vuoteen 2007.

Rahaa ei jaeta sen paremmin työntekijöille kuin työnantajillekaan suoraan, vaan se käytetään siihen, että Noste-ohjelman ehdot (ikä ja vähäinen pohjakoulutus) täyttävät henkilöt voivat osallistua koulutukseen maksutta. Noste-ohjelma on valtakunnallinen, mutta sitä toteutetaan alueittain. Läänit ovat tehneet päätöksen, mitkä paikalliset koulutushankkeet kuuluvat Noste-rahoituksen piiriin.

Paitsi valtion rahaa, myötämieltä hankkeelle ja henkilöstön kehittämiselle ovat moneen otteeseen ilmaisseet myös työnantajat. Paras tukipaperi tässä suhteessa on viime joulukuussa solmittu keskitetty tulopoliittinen ratkaisu, jossa työmarkkinajärjestöt ovat ilmaisseet yhteisen tahtonsa ammatillisen osaamisen ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

” Maamme menestys kansainvälisessä kilpailussa perustuu korkeaan osaamiseen, teknologian hyödyntämiseen, kulttuurimme vaalimiseen sekä luovuuteen, ahkeruuteen ja yrittäjyyteen”, todetaan Teollisuuden ja työnantajien Aikuiskoulutuksen haasteet 2002 –asiakirjassa. Samassa asiakirjassa todetaan myös, että suomalaisen yhteiskunnan ja yritysten on luotettava entistä enemmän aikuisiin ja jo työssä oleviin. ” Heidän osaamistasonsa ylläpitämiseen ja kehittämiseen on kiinnitettävä entistä enemmän huomiota.”

Samoja linjauksia on mietitty myös SAK:ssa, kun Noste-ohjelman tarpeellisuutta on pohdittu:
Työelämän muutokset ovat niin nopeita, että jokaisen pitäisi voida päivittää ammattitaitoaan työuransa aikana. Hyvä osaaminen auttaa myös työssä jaksamisessa, mikä taas edesauttaa sitä, että emme joutuisi eläkkeelle ennen aikojaan.

Vaikka nyt jatkuvan suuren työttömyyden oloissa saattaa tuntua uskomattomalta, olemme pian työvoiman niukkuuden edessä, kun suuret ikäluokat alkavat jäädä sankoin joukoin eläkkeelle.

Tänä vuonna ensimmäisen kerran työhön tuleva ikäluokka on pienempi kuin työstä pois lähtevä. Sama kehitys jatkuu seuraavat vuodet melko pitkälle eteenpäin. 10 vuoden kuluessa joka kolmas nyt työssä olevista on jo siirtynyt pois työmarkkinoilta ja 15 vuoden kuluttua meistä nyt työelämässä pakertavista jatkaa enää puolet.

SAK pitää hanketta tärkeänä myös koulutuksellisen tasa-arvon kannalta. SAK:n järjestötutkimus kertoo, että vain vajaa kolmannes työntekijöistä pääsee vuosittain vähintään kuuden tunnin mittaiseen palkalliseen koulutukseen työajalla.
Koulutus kasaantuu  yrityksissä niille henkilöstöryhmille, jotka jo ennestään ovat paremmin koulutettuja.

Mitä voi opiskella

SAK painottaa ammattitutkintojen suorittamista. Nuorilla on tuoreet todistukset osaamisestaan. Aikuisilla, pitkään työelämässä olleilla sen sijaan on hyvä ammatillinen osaaminen, mutta todistus siitä puuttuu. Se taas olisi hyvä olla, jos haluaa vaikkapa vaihtaa työpaikkaa tai joutuu uuden työpaikan etsintään työttömyyden seurauksena.

Noste-ohjelmassa aikuisille tarjotaan mahdollisuutta ammattitaitonsa osoittamiseen näyttökokeilla. Tarjolla on kolmiportaisia perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Perustutkinto vastaa tasoltaan nuorten kolmivuotista ammatillista koulutusta. Kauan työelämässä olleet selviävät varmasti suoraan ammattitutkinnosta. Monialaiset osaajat voivat suorittaa erikoisammattitutkinnon. Kaikkiin tutkintoihin kuuluu myös teoriaosuus, minkä vuoksi on usein hyvä osallistua valmentavaan koulutukseen.

Melkein kaikissa ammateissa tarvitaan nykyisin tietotekniikkataitoja. Niitä voi opiskella Nosteen piirissä. Samoin kesken jääneet peruskoulu- tai lukio-opinnot voi suorittaa loppuun. Ammatilliset opinnot voivat vaatia esimerkiksi äidinkielen, matematiikan tai englannin kielen opiskelua. Liikkeelle voi lähteä pienestä alusta, yksittäisestä kurssista ja ottaa tuntumaa siihen, millaista opiskelu aikuisena on. Se on nimittäin paljon hauskempaa ja kiinnostavampaa kuin ehkä muinoin kouluaikoina. Elämänkokemus auttaa kummasti aikuisena opiskelussa.

Lähin aikuiskoulutuskeskus tai ammattioppilaitos on osoite, josta aikuiset voivat saada lisää tietoa opiskelumahdollisuuksistaan. Eri puolilla maata on Noste-hankkeita, joiden työntekijät auttavat henkilökohtaisten opintosuunnitelmien teossa.
Jos koulunkäynnistä on pitkä aika, voi olla hyvä lähteä liikkeelle opiskelemaan oppimisen –kurssista. Tai ammattiopinnot saattavat vaatia vähän suomen kielen, matematiikan tai vaikkapa englannin taitojen hiomista. Kaikki nämä opinnot ovat mahdollisia Nosteessa.
Ja opiskelijalle maksuttomia. Ainoastaan näyttötutkinnosta peritään 50,50 euron suuruinen tutkintomaksu.

Työnantajan kanssa kannattaa aloittaa neuvottelut siitä, että opiskelun voi limittää työn yhteyteen. Tarkoitus ei ole lähteä pitkille opintovapaille, vaan käydä koulutuksessa päivä pari silloin tällöin ja suorittaa sitten näytöt työpaikalla.

SAK ja Noste-ohjelmassa mukana olevat ammattiliitot kouluttavat jäseniään pätevyysluoteiksi työpaikoille. Pätevyysluotsi voi olla ammattiosaston opintosihteeri, tutkintotoimikunnan jäsen tai muuten vain opiskelusta innostunut liiton jäsen, joka haluaa  kannustaa ja innostaa työtovereitaan opiskelemaan. Luonnollisesti tehtävä sopii myös luottamushenkilöille, mutta lisäksi tarvitaan muita opiskelun puolesta puhujia, jotta kaikki uskaltavat rohkeasti lähteä mukaan.

Jos siis joskus olet harmitellut sitä, että koulut jäivät aikanaan käymättä, tartu nyt tilaisuuteen uudelleen.

Seinäjoen Elintarviketyöläisten Ruoka-Aitta -lehti 17.10.2003

Jätä vastaus