Vastuullisen tuotannon tuntomerkit -seminaari

SASK:n solidaarisuuspäivät 28.-29.10.2000
Tampereen yliopistolla
Auli Korhonen, Teva

Vastuullisen tuotannon tuntomerkit -seminaari

Tarkastelussa kauppa, investoinnit ja yritysetiikka.
Mitkä voisivat olla ay-liikkeen kriteerit sosiaalisesti vastuulliselle tuotannolle?

Tevassa on puhuttu ns. sosiaaliklausuulista jo parikymmentä vuotta.
Keskustelun siemen saatiin kv-järjestömme ITGLWF:n yhteyksien kautta.
Kauppasopimuksiin haluttiin saada tietyt työntekijöiden vähimmäisehdot, jotta työn teettäminen missä tahansa maailman kolkalla olisi samalla lähtöviivalla.

Pohjoismaisella tasolla asia on konkretisoitunut viime vuosina useiksi yhteisiksi seminaareiksi, joissa asiaa on pohdittu milloin oman väen kesken milloin yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa.

Euroopan tasolla, ns. sosiaalisen vuoropuhelun seurauksena  teva-alan eurooppalaiset työmarkkinajärjestöt solmivat kesällä 1997 kenties ensimmäisinä Euroopassa toimintaohjeen, jonka mukaan ne sitoutuvat noudattamaan alan eettisiä toimintaohjeita (codes of conduct). Toimintaohjeisiin sisältyivät ILO:n yleissopimukset, jotka koskevat pakkotyön kieltämistä, järjestäytymis- ja sopimisvapautta, lapsityön kieltoa ja syrjintäsuojaa.
Saman vuoden joulukuussa, siis 1997 sama teksti kirjattiin tietääkseni myös ensimmäisenä tekstiili- ja vaatetusalan työehtosopimukseen täällä Suomessa.

Ehkä laajemmin keskustelu Suomessakin alkoi lisääntyä viime vuonna WTO:n kokouksen yhteydessä, mistä täällä paikalla Peter J. Boldt valottanee.

Viime keväänä, toukokuussa järjestimme yhdessä Liikealan ammattiliiton ja eurooppalaisen eettistä tuotantoa ja kulutusta edistävän järjestön IEPCE:n kanssa Helsingissä seminaarin, johon kutsuimme nelikantaisesti edustajia työnanjapuolelta, ammattiliitoista, kansalaisjärjestöistä ja valtiovallan taholta.

Saimme vastakaikua ja työ on jatkunut. Reilun kaupan yhdistys otti valmistellakseen kannanoton, jonka kaikki ammatiliiset keskusjärjestöt, Amnesty, Suomen Kuluttajaliitto, SASK, Kirkko. Liikeliitto ja Teva allekirjoitivat. Vetoomuksessa esitettiin eettisen fooruminen perustamista.

Nyt olemme tässä miettimässä, miten tästä eteenpäin

Jätä vastaus