Maanmuuttajat työmarkkinoilla –seminaari

Vapriikki, Tampere – kommenttipuheenvuoro

Työ on paras kotouttaja. Jo maassa asuvien maahanmuuttajien työllisyysaste on saatava nousemaan. Pätkätöistä ja tukitöistä tulisi päästä pysyviin työsuhteisiin. Maahanmuuttajia ei pidä käyttää työvoimareservinä.

Maahanmuuttajiin pitää soveltaa samoja palkka- ja työehtoja kuin kantasuomalaisiin. Suomi ei kilpaile palkka-alella eikä työntekijöiden oikeuksien loukkaamisella. Vapaa järjestäytymisoikeus ja vahva järjestäytyminen takaavat työntekijöiden turvan ja oikeuksien toteutumisen.

Ulkomaalaisten työntekijöiden laittomaan kohteluun työmarkkinoilla pitää puuttua. Mahdollisuuksiin teettää pimeää työtä ja yleensä harmaan talouden vetovoimaan tulee puuttua myös yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa.

Palveluyrityksiin pitää soveltaa tilaajavastuusta niin, että lainsäädännön ja velvoitteiden kiertäminen niiden kautta ei ole mahdollista.

Meillä on vaara, että syntyy pitkäaikaistyöttömien maahanmuuttajien ryhmä, joka on vaarassa syrjäytyä. Heidän integroimisekseen työmarkkinoille on varattava erityistoimia. Tutkintojen muuntokoulutusta on lisättävä ja ammatillisten näyttötutkintojen valmentavaa koulutusta lisättävä.

Suomessa opiskelevien ulkomaalaisten opintoihin tulisi sisällyttää suomen kielen opintoja, koska he ovat jo maahan tulleina potentiaalisia maahan jääviä uusia työntekijöitä.

Joissakin maissa käytössä olevat työntekijöiden pisteytysjärjestelmät eivät sovellu Suomeen. On eettisesti arveluttavaa käydä poimimassa kehitysmaista heidän parhaiten koulutettua väkeään. Työvoimapoliittinen tarveharkinta ja työlupakäytäntö on säilytettävä.

Kotouttamisessa myös työnantaja voi ottaa oman vastuunsa työhön perehdyttämisessä, ammattikielen opettamisessa ja perheen jäsenten kotouttamisessa. Myös korkeasti koulutetut työntekijät tarvitsevat suomen kielen taitoa. Yrityskummijärjestelmää pitää kehittää ja hyviä käytäntöjä levittää myös muihin yrityksiin.

Koko suomalaisessa yhteiskunnassa tarvitaan vielä asennekasvatusta niin, etttä maahanmuuttajat voivat oikeasti tuntea olevansa tasavertaisia kansalaisia.

Meillä on maahanmuuttajia vielä vähän.

Nyt on juuri sopiva hetki miettiä ja katsoa kokemuksia muista maista, muun muassa Ruotsista ja Saksasta, jotta välttyisimme samankaltaisilta ongelmilta, joita toisen polven maahanmuuttajat ovat siellä kohdanneet.

Jätä vastaus